A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat.

+ 36 21 200 28 53

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Önkormányzati ASP rendszer

17. 09. 14
Találatok: 2730

A jó közigazgatás és a közszolgáltatások hatékony működése meghatározó szükséglete a modern európai társadalmaknak. Ennek a célnak az elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások fejlesztése, egy ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül. Mindennek feltétele, hogy a közigazgatási szolgáltatások bárki számára elektronikusan is igénybe vehetők legyenek.

2016. szeptember 3-án hatályba lépett a részletszabályokat tartalmazó, az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.).

Információbiztonsági oldalról követelményként írja elő az R, hogy meg kell felelni az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek és az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet előírásainak.

Meghirdetésre került a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat, melynek terhére a fenti költségek elszámolhatóak.

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik fontos eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország és az önkormányzatok pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam támogatást biztosít.

A közigazgatás minőségi színvonalának emelése érdekében cél az adminisztratív terhek komplex csökkentése, az átláthatóság növelése, a hatóságok és más érintett szervek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás. Ennek keretében úgyszintén cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az ASP-technológia lehetőségeivel élve.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2016. július 1-től hatályos módosítása, a Mötv. 114. §-a kötelezően bevezetni rendeli az önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai rendszert, az ASP-t (Application Service Provider).

Az ASP-szolgáltatás fontos eleme, hogy nem magát a számítógépes programot kell megvásárolni és feltelepíteni a gépre, hanem egy távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként vehetők igénybe az alkalmazások. Az ASP-szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá azok magas beruházási és üzemeltetési költségei miatt.

Az önkormányzatok számára az állampolgárok, az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP-technológia alkalmazása és egy országos önkormányzati ASP-központ létrehozása. Az önkormányzatok tehát az ASP-központtól szolgáltatásként veszik igénybe a feladataik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva ügyfeleik hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

Az Mötv. 114. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatoknak olyan informatikai rendszert kell működtetniük, amely biztosítja a feladatellátás egységes szabályok szerinti elvégzését és az állami informatikai rendszerrel való összekapcsolhatóságát. Mindez a folyamatos pénzügyi ellenőrzés eszközeként is szolgál.

A megvalósítás érdekében az önkormányzatoknak csatlakozniuk kell ahhoz a számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazás-szolgáltatást nyújtó elektronikus információs hálózathoz, amelyet az állam ennek érdekében működtet. Ez az ASP-rendszer, melyhez adattárház kapcsolódik.

Célja az alább ismertetett önkormányzati feladatellátás egységesítése mellett a megalapozatlan önkormányzati döntésekből adódó vagy akár önhibán kívüli eladósodási folyamatok megindulásának időben való felismerése és azok időben való megakadályozása, a közpénznek önkormányzat általi felhasználásának közvetlen ellenőrizhetősége, a feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése, az állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek biztosítása és a gazdálkodási feladatok támogatása.

Az Mötv. fenti rendelkezése alapján alkotta meg a Kormány a 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletet az önkormányzati ASP-rendszerről. A Korm. rendelet értelmében a Kormány az ASP-rendszert a Magyar Államkincstár útján működteti.

Az ASP-rendszerhez három lépcsőben csatlakoznak az önkormányzatok. Első lépcsőben a Korm. rendelet mellékletében megnevezett települések önkormányzatai csatlakoznak. Második lépcsőben minden település önkormányzata 2017. október 1-ig csatlakozik az önkormányzati adórendszerhez. 2018. január 1-ével pedig az összes helyi önkormányzat csatlakozni köteles az önkormányzati ASP-rendszer valamennyi szakrendszeréhez.

A szakrendszerek a következők:

  1. a) iratkezelő rendszer,
  2. b) önkormányzati települési portál rendszer,
  3. c) elektronikus ügyintézési portál rendszer (elektronikus űrlap szolgáltatással),
  4. d) gazdálkodási rendszer,
  5. e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
  6. f) önkormányzati adórendszer,
  7. g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
  8. h) hagyatéki leltár rendszer.

Mindezekhez tartozik egy olyan keretrendszer, amely biztosítja az egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó- és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését. Tartozik továbbá hozzá olyan támogató rendszer, amely tartalmazza a napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatokat rögzítő alkalmazásokat.

Az önkormányzati ASP-rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz csak az adatgazda helyi önkormányzat férjen hozzá.

A szakember véleménye szerint: „Tekintettel arra, hogy az önkormányzati ASP távoli szolgáltatásként biztosít szinte minden fontosabb helyi szakrendszert, igénybe vétele egyben fokozza a biztonságosság szintjét, de ugyanakkor sokkal magasabb elvárásokat is támaszt az önkormányzat felé. Talán nyilvánvaló, hogy az ASP-be való belépés egyik alapfeltétele az Ibv-nek való teljes megfelelés, révén, hogy a program résztvevőinek minden egyes munkaállomásáról elérhető lesz a kormányzati szerverközpont (felhő). Ez azt jelenti, hogy a felhasználó oldali csatlakozó számítógépek biztonsági kockázatai egyben a kormányzati szolgáltatásra is veszélyt jelenthetnek. Erre tekintettel a csatlakozást támogató felkészülési időszak egyik fontos feladata a helyi biztonsági feltételek megteremtése.”  (Vékás Sándor: Az önkormányzati informatika aktuális feladatai és problémái – információbiztonság, ASP, elektronikus közszolgáltatások, Smart City; Új Magyar Közigazgatás, 2016/9. szám.)

Ebből az is következik, hogy az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibv.) rendelkezéseinek megfelelő adatvédelmi, információ-biztonsági rendszer kialakítása, biztosítása az ASP bevezetéséig, a megvalósításig feltétlenül szükséges és dokumentálandó kötelezettség. Ehhez folyamatosan alkalmazni kell megfelelő végzettséggel rendelkező információ-biztonsági szakembert is.

Az önkormányzati ASP-rendszer alapinfrastruktúra üzemeltetője a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.)

A Magyar Államkincstár koordinálásával bevezetésre kerülő ASP-rendszerre az önkormányzatok európai uniós támogatási lehetőséggel élhetnek (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú Felhívás).

Az ASP-rendszerhez való csatlakozás céljának elérését, segítését a Kormány ezzel, az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,

- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a konstrukció céljaként megfogalmazottak eléréséhez.

A Felhívásban foglalt projekt támogatása része annak, hogy Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztését végrehajtani, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében.

A KÖFOP 1. prioritás célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés), az elektronikus folyamatok korszerűsítésén, a szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének növelésén keresztül valósítható meg. A projekt a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatja.

Mivel a települési önkormányzatok többsége az erőforrásait kötelező feladatainak ellátására koncentrálja, így az e-közigazgatási megoldások vonatkozásában az erőforrásaik többnyire csak azt teszik lehetővé, hogy saját honlapjukat létrehozzák. A különféle korszerű informatikai megoldások – integrált iratkezelési és gazdálkodási rendszer, csoportmunka-támogatás, elektronikus ügyintézés, munkafolyamat-támogatás stb. – csak elvétve fordulnak elő.

A fenti tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a hazai önkormányzati rendszerben az egyedi támogatások nem biztosítják a hatékony forrásfelhasználást. Az elért eredmények további kiterjesztését már koncentráltabb formában célszerű folytatni. Az önkormányzati fejlesztések végrehajtásához pedig központilag kidolgozott szabványokra van szükség a szigetszerű fejlesztések elkerülése érdekében, valamint biztosítani kell az alkalmazandó megoldások hosszabb távú, települések általi finanszírozhatóságát is. A támogatás felhasználható informatikai eszközök beszerzésére, működtetés-fejlesztésre és szabályozási keretek kialakítására, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítására, a szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára, oktatásra, a tesztelésre és élesítésre.

Az ASP-rendszerhez a Korm. rendelet szerint rendszercsatlakozással vagy az adatok átadását lehetővé tevő interfészes csatlakozással (interfész kiépítésével) lehet csatlakozni.

Rendszercsatlakozás esetén az önkormányzat csatlakozik a Magyar Államkincstár útján működtetett keret- és szakrendszerhez (biztosítva az önkormányzatnál a háttérfeltételeket).

Interfészes csatlakozás esetén az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a helyi önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján. Az interfész technológiai megfelelőségét a csatlakozás előtt az e-közigazgatásért felelős miniszter ellenőrzi.

A csatlakozást megelőzően az önkormányzat szolgáltatási szerződést köt a Kincstárral. A szerződésben az önkormányzat vállalja, hogy interfészes csatlakozás esetén az interfész kiépítéséről gondoskodik; rendszercsatlakozás esetén pedig a csatlakozás időpontjáig tartó felkészülési idő alatt biztosítja a csatlakozáshoz szükséges minimum-követelményeknek való megfelelést. A szerződés tartalmazza – többek között – az elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetésére vonatkozó önkormányzati kötelezettségvállalást. A Kincstár pedig köteles vállalni, hogy a szakrendszerben és önkormányzati adattárban tárolt önkormányzati adatok biztonságát technológiai és adminisztratív eszközökkel biztosítja.

Az önkormányzatok az ASP-rendszerhez való csatlakozás érdekében további információt kaphatnak a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú Felhívásból.

 

 (dr. Feik Csaba)